Gwarancja Jakości i Bezpieczeństwa

Kupując u nas masz gwarancję najwyższej jakości

Wszystkie oferowane przez nas produkty są wysokiej jakości i bezpieczne w stosowaniu, co potwierdzają odpowiednie wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce oraz posiadane certyfikaty ISO 9000:2008, ISO 13485:2004 oraz dodatkowo certyfikat bezpieczeństwa produktu CE potwierdzający zastosowanie Dyrektyw Rady Europy 93/42/EWG i 98/79/EWG.

pixel