Rejestracja

REJESTRACJA

 

1. Dostęp do konta / formularza zamówienia Klient uzyskuje za pomocą indywidualnej nazwy konta (adresu e-mail) oraz hasła dostępu. Klient zobowiązany jest do zachowania tajemnicy swojej nazwy konta i hasła oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

 

2. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną oraz rejestracja konta wymaga poprawnego i rzetelnego wypełnienie kwestionariusza zamówienia wraz z podaniem wszystkich wymaganych pól.

 

3. O rejestracji konta oraz złożeniu zamówieniu klient zastanie poinformowany pocztą elektroniczną (każdorazowo), na adres wskazany podczas procesu rejestracji.

 

4. W celu potwierdzenia rejestracji oraz zamówienia zastrzegamy sobie możliwość dodatkowego kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej.

pixel