Reklamacje, zwroty

REKLAMCJE, ZWROTY

 

1. Reklamacji można dokonać w przypadku, gdy otrzymany towar posiada wady techniczne, uszkodzenia powstałe w czasie transportu bądź inne lub tez nie zgadza się jego ilość.

 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w przypadku ich zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania dostawy. Możliwe sposoby składania reklamacji: strona sklepu korzystając z zakładki Kontakt , email: info@amed.net.pl bądź telefonicznie (Tel 62 764 96 62, poniedziałek-piątek w godz 9.00 - 17.00)

 

3. W momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki tzn. w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, prosimy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny powinien posiadać przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 

4. Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki prosimy otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności prosimy spisać protokół reklamacyjny i natychmiast skontaktować się ze Sklepem. Klient, który zauważył uszkodzenie zawartości przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt firmie kurierskiej i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Kurier ma obowiązek przyjechać do Państwa i spisać protokół na zgłoszoną przez Państwa szkodę. Wszelkie reklamacje do firmy przewozowej, wg prawa przewozowego, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

 

5. W przypadku reklamacji wadliwy towar należy wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie, bezpiecznie zapakować i odesłać do Sklepu. W przypadku odesłania niekompletnego produktu Sklep może odmówić uwzględnienia reklamacji i zastrzega sobie prawo odesłania reklamowanych elementów do Klienta na jego koszt.

 

6. Po uznaniu reklamacji reklamowany towar zostanie wymieniony na nowy.

 

7. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba, że klient skorzysta z prawa rękojmi lub niezgodności towaru z umową zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

7.1 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

8. W przypadku zwrotu towaru Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia po odjęciu kosztów transportu.

 

9. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

 

10. W przypadku zaginięcia przesyłki, powstałego nie z winy Sklepu, lecz z winy osób trzecich, firma zastrzega sobie 30 dni roboczych na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 

11. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

12. Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą odbiegać od faktycznego wyglądu konkretnego towaru co w żadnym wypadku nie zmniejsza jego wartości handlowej.

 

13. Sklep nie odpowiada za ewentualne różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów technicznych monitora lub rozbieżności w kolorach (uzależnione od jakości i ustawień monitora).

pixel